CooL - Coaching op Leefstijl

Groepscoaching betaald door de zorgverzekering


Voorwaarden CooL voor verwijzers

Er zijn al verschillende groepen gestart met het Coaching op Leefstijl (CooL) programma. Op deze pagina leest u wanneer de volgende groep start. Heeft u een cliënt die u wilt verwijzen? Doe dit via VIPlive. CooL is een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) die betaald wordt uit de basisverzekering. De cliënt betaalt ook geen eigen bijdrage.

 

Voorwaarden cliënt

  • BMI tussen de 25 en 30 en aanvullende risicofactoren, zoals verstoorde bloedsuikerspiegel waarden of verhoogde kans op hart- en vaatziekten.
  • ernstig overgewicht met BMI boven de 30

Inhoud programma

Het is een 2-jarig programma gericht op voeding, beweging, slaap, stress, energiemanagement, timemanagement, vitaliteit en ontspanning. Het doel is gewichtsverlies. Het CooL programma bestaat uit 6 individuele gesprekken en 16 groepssessies, verdeeld over 2 jaar. De eerste 8 maanden zijn het meest intensief, daarna blijf ik de cliënt begeleiden, zodat zij hun nieuw geleerde gewoonten blijven volhouden. Er wordt gestart met een intake. In de intake bepalen de cliënt en ik samen of dit programma geschikt is voor hem of haar. Het programma wordt georganiseerd en uitgevoerd door mijzelf: Rina Zijgers, leefstijlcoach van TriSmiles. Ik werk samen met fysiotherapiepraktijk Isokin.

 

Waar en wanneer?

Het CooL programma wordt uitgevoerd in de praktijk van Isokin, op de Jean Monnetpark 23 in Apeldoorn. De cliënt wordt op de hoogte gebracht van de beschikbare datums en tijdstippen van het programma. 

 

CooL bewezen effectief

CooL is een bewezen effectief programma en bedoeld voor mensen die gemotiveerd met hun leefstijl aan de slag willen. Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies en KABIZ zien erop toe dat de uitvoerders voldoen aan de voorwaarden van het programma en gecertificeerd zijn en blijven.

 

Verwijzing van de huisarts via VIPlive

Een verwijzing van de huisarts is nodig om deel te mogen nemen en in aanmerking te komen voor een vergoeding van de zorgverzekeraar. Via VIPLive moet u de verwijzing doorsturen, anders kan ik de cliënt niet in behandeling nemen.

 

Vragen?

Neemt u gerust contact op als u nog vragen heeft.